in

“Od Kulina bana” – Odakle potiče ovaj izraz i šta on predstavlja?

Kada neko počne da raspreda priču naširoko i nadugačko, od samog početka, obično kažemo da priča „od Kulina bana“. Međutim, malo ko zna da postoji i nastavak za ovu izreku, te ona u celosti glasi „Od Kulina bana i dobrijeh dana“.

Foto: Wikipedia

Ko je bio ban Kulin i zašto se pominje u ovoj izreci znaju poznavaoci istorije, a ovaj srednjovekovni vladar po svojim zaslugama zaslužuje malo više pomena. Naime, Bosnom je vladao od 1180. do 1204. godine, a kako je u tom periodu Bosna doživela prosperitet i razvoj, ušao je i u narodnu izreku.

“Dobra vremena”

U narodnim predanjima jeste ostalo verovanje koje je poprimilo i mitske razmere o “srećnim danima” i izobilju koje je vladalo u Kulinovo doba, ali istorijske činjenice ovog vladara ne mogu da naročito izdvoje ni od prethodnika ni od naslednika.

“Dobra vremena” Kulina bana zapravo su se odnosila na Dubrovčane i moguće je da je izreka tamo i nastala.

Objašnjenje možda treba tražiti u jednom istorijskom izvoru koji ipak jeste ostao iza ovog vladara, u Povelji Kulina bana izdatoj Dubrovčanima 29. avgusta 1189. godine.

Ovim dokumentom, vladar Bosne je dubrovačkim trgovcima jemčio slobodu trgovine bez uobičajenih carina koje su važile u okolnim zemljama.

Od ovoga je koristi imalo i domaće stanovništvo koje je tako, po prvi put, dobilo trgovačka “vrata u svet”.

Ako je ovo tumačenje tačno, “dobra vremena” Kulina bana zapravo su se odnosila na Dubrovčane i moguće je da je izreka tamo i nastala.