in

Ne mora uvek biti destruktivna

Ljubomora je složeno osećanje, u sebe uvlači bes, mržnju, patnju, uznemirenost i očaj. Međutim, da li ljubomora uvek mora biti destruktivna?

Foto: Shutterstock

Ona je obično posledica negativnih misli, osećaja nesigurnosti pomešani sa mogućim gubitkom osobe do koje nam je stalo. Ona je miks ljutnje, straha, gađenja.

Ukoliko vas partner konstantno pritiska, proverava vam telefon i lične stvari i konstantno pridikuje, čak i ako mu niste dali povoda, to nije u redu! To se nikako ne smatra u “zdravu” ljubomoru.

Problem ljubomore se sreće u svim grupama i zajednicama upravo zbog stalne potrebe za osvajanjem pažnje i podrške autoriteta, i korenuje negde iz egzistencijalnih potreba čoveka i opstanka.

Kad postoji nesigurnost u odnosu, prag za ljubomoru je jako snižen, ali i obrnuto, kada vlada homeostaza tada neće biti mesta za ljubomoru.

Ljubomora je tokom čitave čovekove istorije jedna od glavnih tema pesama, priča, filmova i drugih oblika umetnosti. Međutim, na žalost neretko je i razlog mnogih zločina.

Zato budite oprezni kad je ljubomora u pitanju, tanka je linija imeđu zdrave i patološke ljubomore.

Nauka kaže da je kontrolisana ljubomora zdrava, tačnije ukoliko možete da je kontrolišete, onda je u redu biti po malo ljubomoran.

Ukoliko je vaš partner poželjan, to u vama može stvoriti osećanje ponosa što ste baš vi ona/onaj pored nje/njega, ali često taj ponos zna da proprati i osećaj ljubomore zbog straha da se ne pojavi neko lepši i zanimljiviji od vas.

Naša urođena osećanja straha, bola, sreće, neizvesnosti su normalna dokle god ne idu u paranoju, dokle god možemo da ih prepoznamo i iskontrolišemo.