in

Vozači, oprez – “Medved na putu”

U Bosni i Hercegovini je postavljen prvi saobraćajni znak sa siluetom mrkog medveda.

Foto: Shutterstock

Na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac, na lokaltetu Lipa, postavljen je prvi saobraćajni znak “medved na putu, vozači oprez!” sa siluetom mrkog medveda, a iInicijativu za postavljanje ovog znaka pokrenula je lovačka organizacija iz Bihaća.

Nakon sprovedene analize stručne službe JP “Ceste FBiH” i razmatranja zahteva za postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije, u vidu znaka upozorenja “medved na putu”, donesena je odluka o dopuni postojeće saobraćajne signalizacije, koja se koristi na putevima u FBiH.

Tako je sabraćajni znak “medved na putu – vozači, oprez!” uvršten na listu zvaničnih sobraćajnih znakova.

Novi saobraćajni znak je postavljen nakon stradanja mečića na putu – jedan je stradao 2019, a drugi ove godine.