in

MONAH SIMEON SA SVETE GORE – KAKO POBEDITI SVE ŽIVOTNE NEVOLJE

Mudre misli monaha sa Svete Gore – životne smernice i lekcije Simeona Atonskog!

Ruski monah Simeon Atonski proveo je veći deo života na Svetoj Gori, a iza sebe je ostavio brojne mudrosti i odgovore na razna životna pitanja o duši, sreći, novcu, uspehu…Njegove reči se i danas citiraju i prave su smernice za srećniji, mirniji i ispunjeniji život.

Svaka njegova reč ima duboko značenje i zato je važno da ih pažljivov pročitate. Kada vam se čini da nema izlaza ili živo postane težak, setite se ovih reči:

1. Koja je najređa veština? – Sposobnost davanja.

2. Koja je najbolja veština? – Sposobnost praštanja.

3. Koja je najteža veština? – Sposobnost ćutanja.

4. Koja je najvažnija veština? – Sposobnost da se pita.

5. Koja je najvažnija veština? – Veština slušanja.

6. Koja je najneprijatnija navika? – Taština.

7. Koja je najštetnija navika? – Brbljivost.

8. Koja osoba je najjača? – Ko je u stanju da razume Istinu.

9. Koja osoba je najslabija? – Ko sebe smatra jakim.

10. Ko je najpametniji? – Ko pazi na svoje srce.

11. Koja je najopasnija zavisnost? – Zavisnost od vašeg tela.

12. Ko je najsiromašnija osoba? – Onaj ko najviše voli novac.

13. Ko je najbliži Bogu? – Milosrdni.

14. Kako se odupreti nevolji? – Uz snagu radosti.

15. Kako se odupreti patnji? – Strpljenjem.

16. Šta je znak zdrave duše? – Vera.

17. Koji je znak bolesne duše? – Beznađe.

18. Šta je znak pogrešne aktivnosti/posla? – Frustracija.

19. Šta je znak dobrih dela? – Smirenost uma.

20. Koja osoba nikada neće umreti? – Ona koja voli druge.

Lovesensa