in

Vitreoretinalna hirurgija (hirurgija mrežnjače)

Vitreoretinalna hirurgija (hirurgija mrežnjače)

Iako je težište pri osnivanju specijalne bolnice Sveti Vid bilo na refraktivnoj hirurgiji i hirurgiji katarakte, sve je više bilo pritisaka od pacijenata koji su imali problem sa mrežnjačom. Ljudi sa teškim oštećenjima mrežnjače usled dijabetesa, ablacija, povreda ili oštećenja žute mrlje, nisu imali kome da se obrate za rešenje svog problema jer hirurgija mrežnjače (vitreoretinalna hirurgija) nije postojala.

Foto: Sveti Vid

Ova ogromna i izuzetno zahtevna oblast oftalmologije u “Svetom Vidu”, ne samo da je otpočela da živi, već je veoma brzo doživela evoluciju, uvođenjem novih tehnika, smanjivanjem reza, boljom vizualizacijom.

Kako se leči ablacija mrežnjače?

Ablacija mrežnjače se leči isključivo hirurškim putem. Cilj lečenja je zatvaranje rupture, koje se postiže izazivanjem priraslica između mrežnjače i sudovnjače lokalnim zamrzavanjem na mestu rupture ili upotrebom laser fotokoagulacije. 

Da bi se to postiglo, ruptura se mora približiti sudovnjači, bilo spolja upotrebom serklaža, plombe i punkcijom nakupljene tečnosti ispod mrežnjače (klasična operacija) ili iznutra, pomoću tamponade gasom. Pre ubacivanja gasa se uklanja staklasto telo.

Ova intervencija se naziva VITREKTOMIJA i sve se više primenjuje u odnosu na klasičnu operaciju plombom i punkcijom. Razlog tome je što se uklanjanjem staklastog tela otklanja i mogućnost nastanka novih ruptura, odnosno ponovne ablacije, kao i to što nakon vitrektomije ne dolazi do promene dužine oka, što nije slučaj kod primene serklaža i plombe.

 

Foto: Sveti Vid

Vodeći eksperti u hirurgiji zadnjeg segmenta oka i makularnoj hirurgiji uključeni u tim “Svetog Vida” posvećeni ovoj izuzetno zahtevnoj hirurgiji, imaju težak zadatak, jer se pacijenti mahom javljaju u terminalnim stadijumima bolesti sa već velikim oštećenjima tkiva. 

Različite mogućnosti tretmana makularnih problema, od hirurških zahvata do primene najnovijih laserskih tretmana (mikropulsni subpragovni laser) proširili su indikaciono polje davanjem mogućnosti koje su do tada bile nezamislive. Ovde je, po prvi put pružena mogućnost tretmana i pacijenata sa suvom formom makularne degeneracije, u prevenciji atrofije makule.