in

Šta je i kako se leči strabizam?

Razrokost tj. strabizam predstavlja devijaciju normalnog položaja očiju. Strabizam vodi u slabovidost, ali takođe, može nastati i usled slabovidosti nastale iz drugog razloga, npr. katarakta, glaukom, nekorigovana dioptrija, urođena anomalija očnog živca i slično.

Foto: Sveti Vid

Naizgled bezazleni otklon očiju, manifestuje se u pojavi duplih slika i vodi u slabovidost, koja ostaje trajno, do kraja života. Iz tog razloga, rano otkrivanje strabizma znatno povećava šansu za uspešan tretman.

Ukoliko se tretman ostavi za kasnije godine života, onda daje minimalne ili nikakve efekte, kada se rešava samo estetski problem, ali ne i slabovidost.

Da bi se strabizam dijagnostikovao, potrebno je dete povesti oftalmologu, međutim pregled vida kod malog deteta nije jednostavan i za mnoge predstavlja pravi izazov.

Mala i povremena skretanja mogu proći nezapaženo, a govore o potencijalnom problemu oka i o slabovidosti. Svakako je teško raditi ove preglede kod neooperabilnih pacijenata, male dece i starijih ljudi sa povredama glave i centralnog nervnog sistema, nakon trauma ili moždanih udara. Zato ovim pacijentima treba pristupiti veoma obazrivo i bez pritiska.

Primarni urođeni strabizam se može otkriti kod male dece, u prvih nekoliko meseci života. Nastaje kao posledica neadekvatnog mišićnog pripoja i slabosti, ili neurološkoh defekata.

Usled odugovlačenja sa hirurgijom, defekt postaje upadljiviji, a takođe i kompenzatorna pojačana ili smanjena funkcija druge grupe mišića, što može dovesti do situacije da roditelji navode prvo skretanje na jednom, a zatim i na oba oka.

Ranom operacijom strabizma se uspostavlja balans i fiziološki položaj očiju, kao i usaglašenost oba oka. Ovo je primarni uslov za razvoj normalne vidne funkcije. U ovom uzrastu razlog skretanja oka moze biti i katarakta, glaukom (koji je u ovom uzrastu brzo uočljiv po drugim znacima), pa se to mora otkloniti kao prvi uzrok oštećenja vida.

Foto: Sveti Vid

Pojava strabizma u ovako ranom uzrastu zahteva dobar screening, i primarno isključenje drugih razloga skretanja oka.

Ono što prvo isključujemo je tumor oka ili tumori CNS-a (neurološki razlog strabizma).

U kasnijem periodu, oko 2-3. godine života može se pojaviti strabizam zbog pojave dioptrije (ukoliko visoka dioptrija nije bila prisutna još na rođenju). 

Pojava refleksa akomodacije koji se pojačava da bi se kompenzovao dioptrijski problem, dovodi do skretanja oka (akomodativni strabizam). U ovim situacijama se problem strabizam rešava korigovanjem dioptrije. Kada se to ne postigne naočarima ili kontaktnim sočivom, mora se raditi laserska korekcija dioptrije.

Foto: Sveti Vid

Usled postojanja razlike u dioptriji na oba oka, skretanje će se javiti na oku sa većom dioptrijom, pa je ovde laserska korekcija izbor broj jedan, radi dobijanja oštrijeg vida, bolje fiksacije i time smanjenja slabovidosti i ugla razrokosti. Ostatak skretanja oka, nakon laserske korekcije, ukoliko je potrebno, postiže se operacijom strabizma.

Okluzivni tretmani (zatvaranje boljeg oka par sati dnevno), ili naizmenično, ima smisla tek ukoliko se dioptrija potpuno koriguje. Delimično korigovanje dioptrije (takozvano „izjednačavanje“ prema drugom oku), nema smisla. Neoštra slika i nedostatak fiksacije će u tom slučaju trajno ostati.

Laserska korekcija dioptrije u dečijem, predškolskom uzrastu je način popravljanja vidne oštrine u godinama intenzivnog razvoja vida. Oftalmolozi koji nisu upućeni u ovu problematiku i koji se ne bave laserskim procedurama kod dece, često ne prepoznaju prave indikacije u pravo vreme. Ostavljanjem korekcije za kasnije godine, ovu decu prećutno, osuđuju na slabovidost.

Sveobuhvatna pedijatrijska oftalmologija, koja uključuje i savremen pristup smanjenju slabovidosti kod dece, sa primenom laserskih korekcija dioptrije, radi se u malom broju vrhunskih svetskih oftalmoloških centara. Jedan od tih centara sa velikom posvećenošću dečijoj oftalmološkoj problematici je i Specijalna bolnica Sveti Vid.

Чланак Šta je i kako se leči strabizam? се појављује прво на .