in

Laserfotokoagulacija

Laserfotokoagulacija još uvek ima nezamenljivo mesto u ambulantnom tretmanu preproliferativne faze dijabetične retinopatije, čime se isključuju zone koje produkuju nove faktore stimulacije za stvaranje novih krvnih sudova, kako bi se taj ciklus zaustavio.

Procedura koju koristimo za rešavanje tih problema je tretman mikropulsnim laserom koji ne zagreva i ne oštećuje tkivo, što kao mogućnost postoji kod standardnih lasera koji kontinuirano emituju energiju. Na taj način je moguće podstaći cirkulaciju u krvnim sudovima, bez opekotina i ožiljaka na mrežnjači. 

Foto: Sveti Vid

Novi laseri rade na principu emitovanja kratkotrajnih impulsa energije, sa pauzama između dva talasa kako bi se tkivo oporavilo. Na ovaj način se postiže željeni efekat bez drastičnog oštećenja tkiva u vidu termalnih ožiljaka. Poseban modalitet u primeni mikropulsnog lasera može se smatrati revolucionarnim dostignućem, jer po prvi put omogućava tretiranje predela žute mrlje (makule) kojoj se klasičnim laserima nije smelo prići.

Subliminalni (ispodpragovni) mikropulsni laser je najnovija i najefikasnija terapijska mera kod centralne serozne retinopatije (stanje pri kojem se ispod mrežnjače skuplja tečnost što može uzrokovati iskrivljenje slike i zamućenje vida). 

Takođe, ovo je jedini način da se spasi vid mnogim ljudima koji su počeli da ga gube zbog tzv. suve forme makularne degeneracije. Time se postiže modulacija metabolizma ćelija mrežnjače, sprečava inflamacija i ćelijsko odumiranje i usporava proces atrofije koji je sledio kod ovakvih oboljenja. 

Primena subliminalnog mikropulsnog lasera ne ostavlja nikakve vidljive tragove na tretiranog tkivu i oko njega, a pacijenti veoma brzo primete poboljšanje vida, sa manje centralnog sivila i krivljenja slike.  

Sa svojim visokim medicinskim standardima, stručnim timom i najsavremenijom opremom, specijalna bolnica Sveti Vid pruža pacijentima ne samo efikasan, već i pažljivo personalizovan tretman kada je u pitanju laserfotokoagulacija.