in

Evo šta znači ako MOKRITE u toku noći po nekoliko puta: Ovaj simptom je znak da treba da idete kod LEKARA

Evo šta znači ako MOKRITE u toku noći po nekoliko puta: Ovaj simptom je znak da treba da idete kod LEKARA

Ona ne mora nužno da bude posledica disfunkcije donjeg dela mokraćnog sastava (LUTS), koji uključuje mokraćni mehur, prostatu ili uretru.

Umesto toga, može da je pokrene noćna prekomerna proizvodnja urina ili noćna poliurija, koja je posledica bubrežnih, kardiovaskularnih ili plućnih činioca. Ovo stanje može da bude uzrokovano poremećajem funkcije mokraćnog mehura, prostate ili mokraćne cevi.

Noćno mokrenje je tegoba koja najviše smeta bolesnicima i koja ih dovodi kod lekara. Nokturija je vodeći uzrok nedostatka sna i štetno utiče na opšte zdravlje i kvalitet života. Važno je da se nokturija razume, leči i nadzire kao poseban problem, kako bi se osiguralo da se bolesnici leče.

Nokturija može da bude uzrokovana sledećim poremećajima:

1. Poliurija – kada telo stvara previše urina u periodu od 24 sata

2. Noćna poliurija – kada telo stvara previše urina tokom noći

3. Problemi s pohranjivanjem mokraćnog mehura – kada mokraćni mehur ne skladišti ili ne ispušta mokraću dobro

4. Meštovita nokturija – kada se javlja više od jednog od navedenih problema.

Normalna funkcija bešike

Mokraćni mehur je šuplji mišićni organ koji skuplja i izbacuje mokraću. On se sastoji iz dva dela: tela mokraćnog mehura, koje se sastoji od mišića detruzora i od trigonuma – malog trouglastog područja glatke muskulature kroz koji prolate mokraćovodi i mokraćna cev.

Sposobnost zadržavanja mokraće zavisi od normalne anatomske građe i normalne fiziologije mokraćnog i nervnog sastava. Takođe mora postojati fizička i psihička sposobnost prepoznavanja potrebe za mokrenjem i zadržavanjem mokraće. Prosečan čovek mokri 4 do 5 puta dnevno. Mokraćni mehur kroz čitav dan skuplja mokraću i osoba sama odlučuje o prikladnom vremenu za mokrenje.

Disfunkcija donjeg dela mokraćnog sastava

Simptomi disfunkcije donjeg dela mokraćnog sastava mogu se podeliti na iritativne (smetnje pohrane i zadržavanja mokraće) i opstruktivne (otežano mokrenje). Smetnje pohrame, inkontinencija i nokturija najviše narušavaju kvalitet života. LUTS nije samo normalan deo starenja, stoga je dobro posetiti svog lekara ako primetite bilo kakve promene u mokrenju – posebno ako simptomi utiču na kvalitet života ili ometaju uobičajene svakodnevne aktivnosti.

Iritativni simptomi:

1. Učestalo dnevno, a posebno noćno mokrenje

2. Urgencija – iznenadan i intenzivan nagon za mokrenje

3. Urgencija s inkontinencijom (nevoljno ispuštanje mokraće).

Opstruktivni simptomi:

1. Tanji i slabiji mlaz mokraće

2. Poteškoće kod započinjanja mokrenja

3. Dizurija – mokrenje s naporom i napinjanjem – ponekad je potrebno mokriti u sedećem položaju da bi mokraća krenula

4. Prekidanje mlaza prilikom mokrenja

5. Kapanje mokraće nakon mokrenja

6. Retencija – akutno zadržavanje mokraće

Lečenje noćnog mokrenja

Kod vrlo blagih i početnih simptoma bolesnika lekar redovno kontroliše i prati njegov kvalitet života. Preporučuje se promeniti životne navike, što uključuje sledeće: dnevno uzimanje 1,5 litre tečnosti na dan, smanjeno uzimanje tečnosti kada pojava simptoma nije prikladna (na primer, duže putovanje, duži boravak u javnosti, izbegavanje prekomernog uzimanja tečnosti u večernjim satima).

Donji deo mokraćnog sastava nije glavni uzrok nokturije. Lekar mora da proceni bolesnika zbog osnovnih uzroka. Dakle, promicanje zdravog načina života uz kvalitetnu ishranu i redovnu fizičku aktivnost korisno je ne samo za potencijalno poboljšanje ili smanjenje nokturije, već i za opšte zdravlje.