in

Delovi tela gde mačke najviše vole da se češkaju

Susan Soenišen i Arnold S. Čamov sa Univerziteta Masej sa Novog Zelanda, naučnim putem želeli su da utvrde gde mačke najviše vole da se češkaju i maze.

Detaljno ispitivanje mačaka na maženje su obavljeni, a rezultati su objavljeni u akademskom biltenu „Anthrozoos“.

Foto:Shutterstock

Dvoje naučnika ispitivalo je ponašanje i reakcije devet mačaka i prilikom testiranja svaka mačka je mažena i češkana u trajanju od 60 minuta na četiri dela tela:

1. Između ušiju i očiju (temporalna žlezda koja se nalazi u predelu iznad obraza).

2. Brada i predeo oko usana (perioralna žlezda).

3. Donji deo leđa oko korena repa (kaudalna žlezda).

4. Na oblastima tela gde nema žlezda: na glavi, leđima ili grudima.

Dobijeni podaci pokazuju da mačke najviše vole da budu mažene između ušiju i očiju, a da najmanje vole maženje u kaudalnoj oblasti na donjem delu leđa u neposrednoj blizini repa.

Foto:Shutterstock