in

Danas je praznik velikih mučenika

Danas je praznik velikih mučenika

Srpska pravoslavna crkva danas se seća na stradanja svetitelja i mučenika. Danas je praznik velikih mučenika Trofima, Savatija i Dorimedonta! 

Foto: Shutterstock

Današnji dan u crkvenom kalendaru posvećen je trojici hrišćanskih mučenika. Trofim, Savatije i Dorimedont nisu bili istog porekla, ali im je vera u Hrista bila zajednička.

Legenda kaže da su Trofim i Savatije uhapšeni za vreme praznika u čast boga Apolona kada su pagani videli da se njih dvojica mole Bogu. Izvedeni su pred sud, a naređeno je da im se sudi odvojeno.

Prvo je na ispitivanje izveden Trofim, koji je sve vreme odbijao da se odrekne Boga i izjašnjavao se kao hrišćanin. Načelnik je naredio da se Trofim prostre na zemlju i tuče bez milosti. Na tom mestu upoznao je Dorimedonta.

Dorimedont je bio rimski senator koji je skrivao da je hrišćanin kako bi zadržao položaj i ugled. To je koristio da pomaže drugima. Međutim, Dionisije ga je uskoro otkrio, pa je i Dorimedont završio u tamnici sa Trofimom. I Dorimedont je podneo teško mučenje.

Nemajući više kako da pokoleba dvojicu hrišćana, Dionisije je naredio da se Trofim i Dorimedont bace pred izgladnele zveri na javnom gledalištu. Prema verovanju, sve životinje su odbile da ih napadnu.

Nakon toga, na sud su izveli Savatija, koji se takođe izjasnio kao hrišćanin. Sudija je naredio da se svetac okači na drvo. Nemoćan, mučitelj je naredio da se svecima odseku glave i tako je njihovim mukama došao kraj.

Običaji

Vernici bi prema mišljenju crkve na ovaj dan, znajući za torturu kroz koju su prošla ova tri mučenika, trebalo da se raduju njihovim patnjama i torturi kroz koju su prošli i iz toga  izašli jači – sa verom u Boga. Iako ovo zvuči teško, prema hrišćanskom shvatanju, oni koji shvataju značenje ovog zahteva shvatiće pravu sreću i blaženstvo.

Izvor: Magazin Novosti