in

Kako je pravilno napisati ovu reč “JEDANPUT” ili “JEDAN PUT”?

Pisana pravila srpskog jezika često izazivaju nedoumice.Brojni su izuzeci i norme, pa je teško zapamtiti ih sve.

Pomenutu reč često izgovaramo u jednom dahu, ali kako ćemo je napisati?

Postoji pravilo da se reč “put” piše spojeno sa brojevima jedan, dva i tri, što znači: jedanput, dvaput, triput! Ali, kada je reč o višečlanim brojevima koji se završavaju sa jedinicom, rednim brojevima i zamenicama pišemo odvojeno, dakle:trideset i jedan put, prvi put, ovaj put!

Postoji pravilo i da se oblik “puta” uvek piše odvojeno! Odnosno, pravilno je reći dva puta, tri puta, nekoliko puta.

(Espreso/Magazin novosti)