in

“NEĆE SE SREĆE NAGLEDATI ONAJ U ČIJEM JE SRCU MRŽNJA”

Nije sreća u materijalnim stvarima, nego je sreća način na koji gledamo na svet. To je važno.

Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvaćao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Nije sreća u opipljivim stvarima niti onima što čine trenutno zadovoljstvo, to treba upamtiti.

Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje vrednost i lepotu našem postojanju. Tako živimo bolji život. Gde god bi se na zemlji pojavilo ono što se može nazvati srećom, bilo je satkano od emocija.

Novac nije ništa, moć nije ništa. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ipak su nesretni. Lepota nije ništa. Video sam lepe muškarce i lepe žene koji su bili nesretni uprkos svojoj lepoti. Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća i tu je sva politika.

Bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje. Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko znao voleti i živeo za svoje osećaje. Bitno je biti zahvalan na svemu što imaš.

Ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko je zna voleti i diviti joj se…Ispunite svoje srce ljubavlju ako želite ispunjen život. Neće se sreće nagledati onaj u čijem je srcu mržnja.

Izvor: pult24