in

MOĆNE REČI OCA TADEJA

Baš svako ovo treba dobro da upamti

Otac Tadej bio je jedan od najcenjenijih duhovnika novijeg vremena. Njegove mudre misli leče dušu, smiruju um isrce. Otac Tadej duboko je verovao da je smisao svega u pozitivnim mislima, da od njih i vere u Boga sve potiče.

Kakvim se mislima bavimo – takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe – eto nam mir. Ako su nam misli nemirne – eto nam nemir. Od misli sve počinje i naše se misli uvek ostvaruju.

Kada pomislimo da nema izlaza iz neke teške ituacije, njegov savet je da se okrenemo molitvi i iz korena menjamo sebe i sopstvene misli.

„Mi uvek pogrešno polazimo. Umesto da krenemo od sebe mi uvek želimo druge da isparavljamo a sebe ostavljamo za kraj. Kad bi svako počeo od sebe, eto nam mira svuda.“

„Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo. Nema nijednog trenutka vremena, niti ijednog koraka prostranstva, koje ne daje lekciju čoveku“.

„Mnogo znači kad u kući ima molitvenik. Molitva privlači Božiju blagodat. To osećaju svi domaći. To osećaju i oni kojima su srca ohladnela. Zato se treba neprestano moliti“.

„Kada pomislimo nešto dobro svojim bližnjima, rođenima, našoj zemlji i celom svetu, mi im zaista mnogo pomažemo, jer misao je snaga i moć“.

Ako tuguješ bilo zbog čega, znači da se nisi potpuno predao volji Božijoj, makar spolja izgleda da jesi. Ko živi po volji Božijoj, taj se ni za šta ne brine, kad mu nešto treba on i sebe i što mu je potrebno predaje Bogu i ako se dogodi da ne dobije što traži, ostaje spokojan kao da je primio“.

Stil